Ack Värmeland, du sköna
(Esther & Abi Ofarim, 1968)
melody
& sheet music
(original title: Värmlandsvisan)

(Swedish folk song, written by Anders Fryxell (1795-1881) 
English translation
German translation

Esther & Abi Ofarim - Songs from life
buy it here!

see video of a 1969's live performance:


Ack Värmeland, du sköna, du härliga land!
Du krona bland Svearikes länder!
Och komme jag än mitt i det förlovade land,
till Värmland jag ändå återvänder.
Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö:
Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö,
så vet jag att aldrig jag mig ångrar.
Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö:
Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö,
så vet jag att aldrig jag mig ångrar.


Esther & Abi Ofarim - Songs from life
buy it here!


www.esther-ofarim.de